Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Máy đóng lò xo kẽm

- Số lượng đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần

- Chiều dài khổ giấy đóng: 356mm

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

- Máy đóng lò xo kẽm 2:1

- Đóng được lò xo  3:1 & 2:1 pitch

- Số lượng đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần